Recht op een legaat?

Welkom op Legararis.nl!

Het betalen of afgeven van een legaat is soms een probleem.

Legataris.nl van JuristBrabant.nl/Juristerfrecht.nl helpt u verder.

In een testament kan de testateur een geldbedrag of zaak aan iemand nalaten. Het is soms een probleem dit legaat ook daadwerkelijk te ontvangen. 

Een procedure om een legaat tot € 25.000,- te innen, kunt u zonder advocaat bij de kantonrechter starten.

JuristBrabant.nl staat legitimarissen, executeurs en erfgenamen bij de afwikkeling van de nalatenschap. U krijgt al juridisch advies vanaf  € 121,- inclusief BTW en kantoorkosten,

Legataris.nl is een initiatief van JuristBrabant.nl en JuristErfrecht.nl. JuristBrabant.nl is onderdeel van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA). Neem vrijblijvend contact op voor gratis tips.

Bent u verzekerd voor Rechtsbijstand? Ook bij een kantongerechtprocedure heeft u recht op uw eigen Jurist of Advocaat!